Päätuotteet

 •  Lujuuslajitellut runkotavarat/mitallistetut
   40 000m3
 •  Ympärihöylätyt/profiloidut tuotteet 18 000m3
 •  Ulkoverhoustuotteet 1 000m3
 •  Muut höylätuotteet 1 000m3

  Tuotantokapasiteetti/vuosi:
 •  Höyläys 80 000 m3
 •  Kuivaus 25 000 m3
 •  Lujuuslajittelu 50 000 m3
 •  Lovi/salvostyöt 2 000 m3
 •  Katkontasahaus 3 000 m3

<< Takaisin


 Koneellisen lujuuslajittelulinjan vastaanottopää.