Päätuotteet

  •  Lujuuslajitellut runkotavarat/mitallistetut
     35 000m3
  •  Ympärihöylätyt/profiloidut tuotteet 15 000m3
  •  Muut höylätuotteet 1 000m3

  Tuotantokapasiteetti/vuosi:
  •  Höyläys 80 000 m3
  •  Kuivaus 20 000 m3
  •  Lujuuslajittelu 50 000 m3
  •  Lovi/salvostyöt 2 000 m3
  •  Katkontasahaus 3 000 m3

<< Takaisin


 Koneellisen lujuuslajittelulinjan vastaanottopää.